Veel gestelde vragen

Wat is pre-incasso?

Pre-incasso bij Topfin Incasso is een maatregel die u zelf kunt treffen voordat u overschakelt op een officieel incassoproces. U kunt incassostickers op uw aanmaningen en herinneringen plaatsen. Hierdoor worden uw debiteuren extra geprikkeld om uw openstaande vordering te betalen. In de praktijk is dit een zeer effectief en efficiënt middel gebleken. Dit levert u geld op, bespaart u kosten en komt de verstandhouding met uw debiteur ten goede. Wanneer de pre-incasso maatregelen geen effect hebben, kunt u ervoor kiezen de vordering uit handen te geven.

Ik heb een niet-betalende klant. Kan ik mijn vordering ter incasso aan jullie overhandigen?

Absoluut, nadat u uw klant een ingebrekestellingsbrief heeft gestuurd voor het openstaande bedrag, kunnen wij een incassoprocedure starten op basis van No cure No pay

Wat is minnelijke incasso?

Bij minnelijke incasso wordt getracht de wanbetaler over te halen tot betaling zonder tussenkomst van een rechter. Incasso via minnelijke weg is vaak beter voor het behoud van uw klantrelatie en brengt minder kosten met zich mee dan gerechtelijke incasso. Onder minnelijke incasso valt onder andere het versturen van aanmaningen, het treffen van betalingsregelingen, het oplossen van eventuele disputen en het telefonisch benaderen van debiteuren. Topfin Incasso kan u hiermee goed helpen.

Wat zijn de kosten van een vordering?

Op basis van no cure no pay. Dit betekent dat wij u geen kosten in rekening brengen, in het geval de debiteur u noch ons betaald.

Hanteert Topfin Incasso verborgen kosten?

Nee bij Topfin Incasso zijn geen verborgen kosten. No pay no cure. Dus nooit een factuur wanneer er geen resultaat is.

Welke kosten komt extra op de factuur?

Topfin Incasso verhoogt uw vordering met rente en incassokosten wanneer deze in uw algemene voorwaarden vermeld staan. Heeft u die niet vastgelegd in uw voorwaarden, dan verhogen we de kosten conform de wettelijke norm.

Wat is gerechtelijke incasso?

Blijft de betaling uit na minnelijke incasso? Dan kan na overleg met de schuldeiser een gerechtelijke incasso prodecure worden gestart. Gerechtelijke incasso begint met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding. Hierin wordt de wanbetaler opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Het incassoproces verschuift hiermee dus naar de rechtbank. Het in de arm nemen van een juridisch adviseur is tijdens dit proces sterk aan te raden. Een gerechtelijke incasso procedure kan variëren van een maand tot een jaar of zelfs langer.

Wat gebeurt er nadat ik mijn vordering heb ingediend.

U krijgt van ons een bevestiging per email. Tevens zal het eerste contact moment met de schuldenaar binnen 24 uur na aanmelding zijn. Dit zal gebeuren per SMS en per E-Mail. Tevens zal binnen 24 uur de eerste brief worden verstuurd.

Kan ik mijn incassodossier volgen?

In onze online omgeving kunt u alles inzien wat met het betreffende dossier te maken heeft. Heeft de klant bijvoorbeeld contact met ons opgenomen? U leest dit in een samenvatting terug in onze online beveiligde omgeving.

Hoe kan ik een betalingsregeling treffen?

Wanneer u het gehele bedrag niet in een keer kunt betalen, kunt u bij de schuldeiser of het incassobureau een betalingsregeling voorstellen. Of de aanvraag gehonoreerd wordt is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de bereidheid van uw schuldeiser en de redelijkheid van het voorstel. Bij een redelijke betalingsregeling is het inkomen en de vaste uitgaven van de debiteur in verhouding met de looptijd van de regeling doorgaans maatgevend. Een schuldeiser hoeft overigens niet akkoord te gaan met gespreide betaling of een ander voorstel.